Vi har kunskap, system och verktyg!

Att arbeta med arbetsmiljö och brandskydd i företaget är nödvändigt. Men det kan vara svårt att komma igång. Det gäller att hitta rätt struktur som gör att det smälter in som en naturlig del i det dagliga arbetet och som gör det lätt att följa upp de olika delarna.

Välj vår helhetslösning!

Med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete och brandskydd i många olika branscher, har vi byggt upp en kunskapsbas som kommer Er till del genom vårt system.

Fler och fler företagare upptäcker smidigheten med att låta oss ta hand om helheten gällande dessa frågor. Det är tryggt att veta att systemen bygger på senaste lagar och regler inom varje del. Genom vårt serviceavtal är Ni alltid uppdaterade och får personlig hjälp när helst det behövs.

 
Vi jobbar med..
SAM-dokumentation
SBA-dokumentation
Rådgivning
Utbildning arbetsmiljö
Utbildning ergonomi
Personalinformation

Godkänd utbildningsanordnare