Dokumentation

Med hjälp av vårt system, får Ni ett verktyg som gör det enkelt för Er att kontinuerligt arbeta på rätt sätt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att följa lagar och bestämmelser är viktigt i dagens samhälle och inte minst att ha medarbetare som trivs och känner sig säkra på sin arbetsplats.

Arbetsmiljö-App

Med vår App har Era anställda alltid tillgång till rätt säkerhetsinformation. Dessutom kan man göra en tillbudsrapport eller en riskrapport direkt i telefonen som skickas direkt till ansvarig chef för åtgärd.
Appen skräddarsys efter de behov som just Ert företag har, vilket innebär stor flexibilitet i systemet.

Klicka på länken ovan så kommer du till sidan där du kan göra anmälan om tillbud och olyckor direkt till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Utbildning

Vi utbildar Er och Era medarbetare inom områdena, arbetsmiljö samt ergonomi.Utbildningarna sker med erfarna konsulter och legitimerad
sjukgymnast/ergonom.
 Utbildningarna sker i huvudsak hos kund, men kan genomföras på annan plats om så önskas.Med vår dokumentation och utbildning erhåller ni rätten att använda vår Diplomering i Er marknadsföring, en diplomering som borgar för en hög kvalitet på arbetsmiljöarbetet.